8 najwspanialszych tragedii

eBook: 8 najwspanialszych tragedii

Sprache - Sonstige

Jetzt kostenlos lesen mit der readfy App!

Über das eBook

William Shakespeare (1564–1616) jest powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych angielskich dramaturgów oraz reformatorów teatru. Napisał trzydzieści osiem sztuk, z czego około jednej czwartej to tragedie. Tragedie mistrza ze Stratfordu w naturalny sposób stanowią przeciwieństwo jego komedii. Autor, który często pozostaje wierny wzorcom klasycznym, stawia swoich bohaterów w sytuacjach bez wyjścia, ukazuje ich słabość wobec trudności losu. W utworach tych niebagatelną rolę odgrywają monologi, w których bohaterowie zadają pytania o sens istnienia. Nawołują tym samym publiczność do refleksji nad stawianymi przez nich problemami. W multibooku znalazło się 8 najwspanialszych tragedii autora, takich jak: „Tytus Andronicus”, „Romeo i Julia”, „Juliusz Cezar”, „Hamlet”, „Otello”, „Król Lear”, „Makbet” oraz „Tymon Ateńczyk”.

Produkt Details

Verlag: Ktoczyta.pl

Genre: Sprache - Sonstige

Sprache: pol

Umfang: 846 Seiten

Größe: 0 Bytes

ISBN: 9788382007985

Veröffentlichung: