Listy z podróży do Ameryki

eBook: Listy z podróży do Ameryki

Sprache - Sonstige

Jetzt kostenlos lesen mit der readfy App!

Über das eBook

„ Listy z podróży do Ameryki ” to cykl reportaży pisanych podczas pobytu pisarza w Ameryce. Utwory te były wysyłane do kraju w formie listów i publikowane na łamach „Gazety Polskiej” od lutego 1876 r. do grudnia 1878 r.
W listach z podróży po USA pisarz błysnął olśniewającym talentem obserwatora i artysty. Zawarł w nich świetne opisy polowań i puszczańskiego życia w Kalifornii, dowcipne scenki z życia Amerykanów, próby szerokich syntez społecznych i obyczajowych, szkice o doli i niedoli polskiej emigracji.
„Listy z podróży do Ameryki” są wybitnym dziełem literackim i bogatym zbiorem wiadomości o USA drugiej połowy XIX wieku.

Produkt Details

Verlag: Ktoczyta.pl

Genre: Sprache - Sonstige

Sprache: pol

Umfang: 565 Seiten

Größe: 0 Bytes

ISBN: 9788379037841

Veröffentlichung: