Hümanizm

ebook: Hümanizm

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Hümanizm, orijinal metinlerin incelenmesi yoluyla Greko-Romen antik çağının yeniden keşfedilmesinin yanı sıra, bilgiye duyulan büyük açlık, fikirlerin geniş çapta yayılması, yerel dillerin teşvik edilmesi, eğitime verilen önem ve insana odaklanma ile karakterize edilmiştir. İnsanı merkeze koyan hümanistler, daha fazla saygınlık ve içinde yaşadıkları dünyanın toptan yeniden değerlendirilmesi için çabaladılar. 50 dakikada, edebiyattaki bu öncü akımın kalbine dalın, Thomas Moore veya François Rabelais gibi ana temsilcilerini, temel özelliklerini ve sonraki nesiller üzerindeki etkisini keşfedin.

Product Details

Publisher: 50Minutes.com (TU)

Genre: Sprache - Sonstige

Language: tur

Size: 28 Pages

Filesize: 0 bytes

ISBN: 9782808665711

Published: