Humanisme

ebook: Humanisme

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Het humanisme wordt gekenmerkt door de herontdekking van de Grieks-Romeinse oudheid via de studie van originele teksten, maar ook door een immense dorst naar kennis, de ruime verspreiding van ideeën, de bevordering van de volkstalen, het belang dat wordt gehecht aan onderwijs en de gerichtheid op de mens. Door de mens centraal te stellen, streefden de humanisten naar meer waardigheid en naar een grootscheepse herwaardering van de wereld waarin zij leefden. Duik in 50 minuten in het hart van deze toonaangevende stroming in de literatuur, ontdek haar belangrijkste vertegenwoordigers zoals Thomas Moore of François Rabelais, haar belangrijkste kenmerken en de invloed ervan op de volgende generaties.

Product Details

Publisher: 50Minutes.com (NL)

Genre: Sprache - Sonstige

Language: dut

Size: 28 Pages

Filesize: 0 bytes

ISBN: 9782808605038

Published: