Humanizm

ebook: Humanizm

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Humanizm charakteryzował się ponownym odkryciem grecko-rzymskiej starożytności poprzez studiowanie oryginalnych tekstów, ale także ogromnym pragnieniem wiedzy, szerokim rozpowszechnianiem idei, promowaniem języków wernakularnych, wagą przywiązywaną do edukacji i skupieniem się na człowieku. Stawiając człowieka w centrum, humaniści dążyli do większej godności i całościowego przewartościowania świata, w którym żyli. W 50 minut zanurz się w sercu tego wiodącego ruchu w literaturze, odkryj jego głównych przedstawicieli, takich jak Thomas Moore czy François Rabelais, jego główne cechy i wpływ na kolejne pokolenia.

Product Details

Publisher: 50Minutes.com (PL)

Genre: Sprache - Sonstige

Language: pol

Size: 31 Pages

Filesize: 0 bytes

ISBN: 9782808663502

Published: