Kleine Baby Stapjes

eBook: Kleine Baby Stapjes

Sprache - Sonstige

Jetzt kostenlos lesen mit der readfy App!

Über das eBook

Kleine Baby Stapjes: Ontwikkeling, Onderwijs En Gezondheid In Het Eerste Levensjaar (Gids Voor Ouders).

Een baby heeft nog geen grenzen en regels nodig, maar een ritme en rituelen - dus ouders leggen de basis voor een goede start in het leven met onderwijs.

Ouders maken zich vaak zorgen over de vraag of hun baby al een gerichte opvoeding nodig heeft. De definitie van opvoeding speelt hierbij een bijzondere rol, omdat het in dit vroege stadium van menselijke ontwikkeling niet zozeer gaat om opvoedkundige maatregelen als wel om het overbrengen van eenvoudige regels en het geleidelijk aan aangeven van grenzen.

In de eerste levensmaanden van een baby spelen terugkerende rituelen en een harmonieus ritme dus een fundamentele rol, die een veilige steun blijken te zijn voor een zorgeloze adolescentie. Als ouders een solide basis willen leggen voor een optimale start in het leven, moeten ze rekening houden met de individuele ontwikkeling van een kind.

In deze "oudergids" vindt u de belangrijkste basisregels voor de ontwikkeling en opvoeding van uw baby tot aan het einde van de eerste verjaardag.

Produkt Details

Verlag: Books on Demand

Genre: Sprache - Sonstige

Sprache: dut

Umfang: 46 Seiten

Größe: 301,5 KB

ISBN: 9783732257072

Veröffentlichung: