Wyznania

ebook: Wyznania

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Dzieło autobiograficzne Jeana-Jacques’a Rousseau, XVIII-wiecznego filozofa, pisarza, pedagoga i teoretyka muzyki. Rousseau zasłynął jako autor koncepcji umowy społecznej, a także idei powrotu do natury. Negował wartość postępu cywilizacyjnego, w którym upatrywał źródło wszelkiego zła. W „Wyznaniach” dzieli się szczegółowo własnym życiem – życiem ostatniego niezepsutego przez świat człowieka cnotliwego.

Product Details

Publisher: Ktoczyta.pl

Genre: Sprache - Sonstige

Language: pol

Size: 804 Pages

Filesize: 0 bytes

ISBN: 9788382178708

Published: