Det kommunistiske manifest

ebook: Det kommunistiske manifest

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Det Kommunistiske Manifest (tysk: Manifest der Kommunistischen Partei), af og til omtalt som Manifestet eller Det Kommunistiske Partis Manifest, er et af de mest betydningsfulde politiske skrifter i verdenshistorien. Det er skrevet af Karl Marx og Friedrich Engels og blev udgivet første gang i London den 21. februar 1848.

Manifestet dannede med sine idéer om proletariatets diktatur, det klasse- og statsløse samfund og fælles ejendomsret over produktionsmidlerne grundlaget for den gren af den kommunistiske ideologi, der senere er blevet kaldt for marxisme.

Indhold
Manifestet indeholder et forord og følgende fire hovedkapitler:

Bourgeoisi og proletariat
Proletarer og kommunister
Socialistisk og kommunistisk litteratur
Kommunister og oppositionspartier

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Product Details

Publisher: Books on Demand

Genre: Sprache - Sonstige

Language: dan

Size: 32 Pages

Filesize: 476.5 KB

ISBN: 9788743008545

Published: