Król Ryszard II

ebook: Król Ryszard II

Sprache - Sonstige

Read this eBook for free with the readfy App!

About the eBook

Udramatyzowana kronika życia angielskiego króla Ryszarda II, sprawującego rządy w latach 1377–1399. Punktem wyjścia dla utworu jest spór między dwoma królewskimi poddanymi, który to spór król ma za zadanie rozstrzygnąć. Obu poddanych król skazuje na wygnanie, jednak jeden z nich wraca na czele armii, uderza zbrojnie i koronuje się jako nowy król Anglii – Henryk IV.

Product Details

Publisher: Ktoczyta.pl

Genre: Sprache - Sonstige

Language: pol

Size: 95 Pages

Filesize: 0 bytes

ISBN: 9788365776303

Published: